Håndlaga chakra-smykker og økologisk chakra-te

Chakra er sankrit og betyr energihjul. Chakraene er forbindelsesledda mellom kropp og sjel. Dei 7 hovedchakraene korresponderer med regnbuens 7 farger:

Rotchakra - rød: trygghet og stabilitet 

Harachakra - orange: følelser, ønsker, kreativitet, og intuisjon. 

Solar plexus chakra - gul: styrke og beskyttelse

Hjertechakra - grønn: kjærlighet, glede og spiritualitet. 

Halschakra - blå: god kommunikasjon 

Pannechakra - lilla: psykisk styrke og intuisjon 

Kronechakra - violett: spiritualitet, opplysning, tankevirksomhet og energi