Salvie

Salvie røykelses energi har ein kraftig vibrasjon og er svært rensende. Er i tusenvis av år blitt brukt til rense negativ/tung energi frå gjenstander, hus, personer etc og for å øke frekvensen og bevisstheten.

Viktig med god ventilasjon i rommet du skal rense slik at den negative/tunge energien forsvinn ut.